My zo Zázrivského aktívneho spolku, v spolupráci s Obcou Zázrivá a ostatnými nadšencami pre aktívny život, sa každoročne snažíme pripraviť tábor pre deti a žiakov, na ktorom by sa naučili základy lezenia, viazania uzlov, ekologického života a starostlivosti o životné prostredie. Toto všetko podávame hravou formou a aktivitami, pri ktorých deti ani nemusia tušiť, že sa učia niečo nové a užitočné. 

Podľa hlavnej organizátori Soni Mäsiarovej zo Zázrivského aktívneho spolku je prioritou deťom hrami a aktivitami bez mobilov a ostatných prostriedkov vytvoriť skvelý zážitok. "Počas prvého ročníka sme sa hrali klasické hry ako je naháňačka, no nevyhli sme sa ani hrám vedomostným, ako skladanie slov, ktoré súviseli s lezením," povedala organizátorka a dodala, že takmer všetky aktivity sa viazali na lezenie, keďže v prvom rade ide o lezecký tábor pre malých. "Okrem toho sme spoločne upratovali okolie lezeckej steny alebo si kreslili tváre," dodala členka spolku.

Popri hlavných aktivitách a hrách si deti spolu s organizátormi opekali, pozerali filmy a neskôr na stene v spacákoch aj prespávali. "Podľa môjho postrehu sa deťom veľmi páčila časť, keď sme večer pozerali filmy a rozprávky," povedala organizátorka Soňa Mäsiarová. Prvý ročník Lezeckého tábora pre mladých sa konal 14.-15. októbra, čiže na jeseň, no najnovšie by sa mal konať v lete. Podľa organizátorky by určite chceli podobný, len dlhší tábor, pripravovať každoročne a malo by ísť o niečo na štýl skautských táborov. Pre viac informácií kontaktuje Soňu Mäsiarovú na čísle 0919 272 280.