Čo je to Zázrivský aktívny spolok?

Zázrivský aktívny spolok je občianske združenie mladých i starších ľudí, ktorí už nechceli len sedieť doma a nič nerobiť. Začalo to nevinne. Stretli sme sa, porozprávali, aj sme dačo zjedli a rozhodli sme sa, že založíme občianske združenie, ktorého úlohou bude zveľadiť našu krásnu obec Zázrivá. Z toho vznikol aj názov, v ktorom sa snažíme vyjadril naše poslanie - aktívne a spoločne pomáhať Zázrivej. Myšlienka tu bola už dávno predtým, ale k realizácií projektu ZAS došlo cez leto roku 2015. 

Čo robíme?

Našim cieľom je hlavne pomáhať v dedine Zázrivá.  Zatiaľ sme zrealizovali zopár malých projektov a aj pár väčších. Medzi malé projekty patrí letné upratovanie brehov a vody potoka Zázrivky, ktoré sa uskutočnilo dvakrát. Následne sme získali dôveru obce a pustili sme sa do realizácie oveľa väčšieho projektu - Lezecká stena Zázrivá. Tento projekt sa stal našou prioritou a všetko úsilie sme vložili do jeho realizácie. Písal rok 2015. O rok neskôr naše úsilie už nebolo treba opisovať len slovami. Lezecká stena Zázrivá sa stala realitou a prví lezci už od roku 2016 mohli stavať a zdolávať lezecké cesty na úplne novej lezeckej stene. V roku 2017 sme chceli naše úsilie posunúť na nový level. Preto sme sa rozhodli zorganizovať festival Zázrivská inverzia, zameraný na šport, prírodu, dobré jedlo a príjemnú atmosféru.

Čo plánujeme?

Prioritou je dokončiť projekt Lezecká stena Zázrivá, pretože je to beh na dlhú trať. Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa naše lezecké centrum mohlo otvoriť nie len pre lezeckú, ale aj širokú verejnosť. Úlohou steny v budúcnosti by malo byť jednak uspokojenie potrieb zázrivských lezcov a vytvorenie lezeckej komunity,  poskytnutie priestoru pre aktívne využite voľného času mladých ľudí a samozrejme podpora turizmu v našej obci. V rámci steny sa kde-tu uskutočňujú a budú uskutočňovať vedľajšie voľnočasové aktivity ako premietanie filmov, prezentácie fotografií a rôzne workshopy, ktoré vôbec nemusia súvisieť s lezením. Je dôležité poznamenať, že do budúcna sa určite nechceme sústrediť len na tento projekt, ale plánujeme aj iné, úplne odlišné, projekty. Okrem šport sa chceme zamerať aj na kultúru a vzdelávanie. Chceli by sme pomáhať v obci pri rekonštrukčných a obnovovacích manuálnych prácach. Ak nás chcete podporiť, postup nájdete v tomto odkaze. Vopred ďakujeme a ZAS nabudúce.