ZAS potrebujeme 2%, aby sme mohli makať aspoň na 98%

ZAS potrebujeme 2% z Vašich daní, aby sme mohli robiť 98% aktivít dobrovoľne a zadarmo.

Priatelia, blíži sa čas zúčtovania. Bude to drsné, ale ak nám odkážete 2% z Vašich daní, možno to zvládneme. Neváhajte a venujte ich Zázrivskému aktívnemu spolku, ktorý aj vďaka Vašim peniazom mohol v roku 2018 pripraviť lezecký tábor pre takmer dvadsať detí. Tábor by sme nemohli mať bez toho, aby sme nepostavili stenu, ktorú však ešte stále musíme splácať. A bez peňazí od vás by sme nemohli organizovať ani Zázrivskú inverziu, ktorej tretí ročník bude už tento máj.

Postup

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 predkladá daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.04.2019. Prílohou Vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.04.2019. Vyplýva to z Povinností zamestnávateľa uvedených v Zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej organizácii. Poukázať 3 % môže v tom prípade, ak v roku 2018 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Fyzická osoba môže darovať 2 % resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom musí ísť o sumu aspoň 3 €.

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 1 % zaplatenej dane určeným organizáciám. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnická osoba môže poukázať 1 % resp. 2 % aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť však aspoň 8 €.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete na tomto linku. 

zas 2 propagacia web